Girişimciliğin Merkezi Gaziantep

Ünlü seyyah Evliya Çelebi Seyahatname’sinde Gaziantep’i anlatırken “...Bu kenti anlatmaya, ne dil ne de kalem yeter. Dünya yüzünden geniş bir ili, göz alıcı büyük yapıları her yerden aranan eşyası, birçok mezraları, bolluk ve verimliliği bitimsiz yiyecek ve içecek pınarları ve ırmaklarıyla burası “Şehr-i Ayıntab-ı Cihan” yani “Dünyanın gözbebeği kenttir”dir diyor.

Gaziantep’in, Evliya Çelebi’nin 1670 yılındaki izlenimlerinden böylesine övgüler almış olması, bugün geldiği noktanın da tesadüfi ve aynı zamanda geçici olmayacağının göstergesidir.

Gaziantep, dünyanın en eski şehirlerinden biri olarak ,tarihin ve stratejik coğrafyasının kendisine bahşettiği fırsatları çok iyi değerlendiren bir kent, Gaziantepliler de yaşadığı topraklara değer katan, her zaman bir adım ileriye götüren ve kendi toprağına sahip çıkan insanlar olmuştur.

Fırsatları değerlendiren, doğru hedefler tayin eden ve her şeye rağmen mücadeleye devam eden bir kenttir Gaziantep.

Her türlü yeniliğe açık, değişimin gerekliliğine inanan ve bunun gereklerini de yerine getirmeye çabalayan Gaziantep, bu yüzden her yeni projenin başlangıç noktası olarak seçilmektedir.

Kuşkusuz bunda kentteki sanayinin, dinamik yapısının etkisi de çok büyüktür. Hantal bir yapıya hiçbir zaman bürünmemiştir Gaziantep sanayisi.

Öncü kimliğinin yanı sıra Gaziantep’e yüklenen bir misyon da Türkiye için ölçek teşkil etmesidir.

Öyle ki son yıllarda “Gaziantep’te işler iyi ise Türkiye’de de iyi, Gaziantep’te işler kötü ise Türkiye’de de kötüdür” gibi bir sebep sonuç ilişkisi ortaya çıkmıştır.

Bu misyon bir kent için ağır bir yüktür aslında.

Ama Gaziantep bu misyonu daha da ileri bir noktaya taşımakta ve yeni sorumluluklar yeni hedefler çizmektedir kendisine.

Gaziantep sanayisinin önümüzdeki 5 yıl içerisinde hedefi;
1000 yeni işyeri, 100 bin yeni istihdam ve 5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmektir.

Gaziantep bu hedeflerini hayata geçirecek altyapıya, girişimcilik anlayışına ve insan gücüne sahiptir.

Ancak bu hedeflere sadece üretim yaparak ulaşılamayacağını da çok iyi biliyor Gaziantep. Ekonomik gelişmenin entegre bir yapı ile mümkün olduğunun, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimin de önemli olduğunun bilinciyle yaşamın her alanında kendini geliştiriyor.

Tarihsel değerlerini ön plana çıkarıyor, kentin sosyal yaşamını zenginleştirmeye gayret ediyor, sporda önemli başarılar elde ediyor.

Kısacası, sanayileşme sürecinde ortaya çıkardığı başarılı modeli yaşamın her alanında uyguluyor.

Ve bu da markalaşma sürecine girmiş bir kent çıkarıyor ortaya.

Bugün Gaziantep; Zeugma Antik Kenti’yle , Gaziantepspor’uyla, mutfağıyla, sanayi hamlesiyle, insan profiliyle bir marka şehir olma yolundadır.

Bu marka milli mücadeleyi, girişimcilik ruhunu , insanımızın dünyaya dönük yüzünü ve dinamizmi temsil etmektedir.
 
Milliyet Business
Gaziantep’in vizyon projesi
Beyaz Sayfa
Gözlem Gazetesi
Girişimciliğin Merkezi Gaziantep
Gaziantep Life Dergisi
Kentler sanayilerini anlatıyor paneli
TTGV Konuşma Metni
Anadolu'daki Avrupa Toplantıları
İstanbul II. Sanayi Kongresi
Markalaşma Öyküleri