PROJE : MARKA ŞEHİR GAZİANTEP


Gaziantep sanayi odası tarafından başlatılan “marka şehir gaziantep” projesi,

3.1. Marka şehir projesi nedir?

“Marka Şehir Gaziantep” kavramı, sıradan bir tanıtım veya pazarlama faaliyeti değildir.

Bu proje gaziantep'in kendiliğinden markalaşan bazı değerlerini öne çıkararak şehri yurt içi ve yurt dışında bir cazibe merkezi haline getirmek, yatırımcıları gaziantep'e çağırmak üzere hayata geçirilmiştir.

Marka şehir kavramı, artık kabına sığmayan gaziantep'in “vizyon” projesidir.

Bu kavram gaziantep'in geleceğine atılan bir adım, önüne açılan yeni bir “ufuk”tur.

Bugünü değil, “yarını düşünen” bir anlayışın ürünüdür marka şehir kavramı.

Marka şehir projesi, “şehir pazarlaması” anlamında da türkiye'de ilk ve tek örnektir.

3.2. Gaziantep, neden marka şehir?

Kurtuluş savaşı'ndan gelen “milli mücadele gücü”, yesemek, tilmen, rumkale ve zeugma gibi eşsiz “tarihi mirası” dünyaca ünlü zengin “mutfak kültürü”, anadolu sanayileşmesine örnek gösterilen “sanayileşme modeli” ve en önemlisi “girişimci insan profili” ile gaziantep türkiye'de bir marka haline gelmiştir.

3.3. Marka şehir projesinin amaçları

Marka şehir gaziantep projesi'nin amacı; öncelikle gaziantep'in diğer şehirlerden farklılaşan değerlerini ön plana çıkararak, “entegre bir markalaşma süreci” başlatmaktır. Bu sürecin ardından da şehirde “markalaşma bilincini yerleştirmek” ve bu yönde planlı bir gelişim sürecini hayata geçirmektir. Nihahi amaç ise gaziantep'teki bu bilinçlenmenin ardından şehri ulusal ve uluslar arası arenada yatırım, ticaret ve fuarcılık alanında cazibe merkezi haline getirmektir.

3.4. Marka şehir projesinin hedefleri

Marka şehir gaziantep projesi'nin hedefi ; bugüne kadar ara mal üreten gaziantep sanayisini, daha çok “katma değer yaratacak “ ve hem ulusal, hem de uluslararası pazarlarda “rekabet gücünü artıracak” bir yapıya kavuşturmaktır. Bu amaçla yürütülen markalaşma çalışmalarıyla nihai hedef; marka şehir gaziantep'i yakın bir gelecekte “marka zengini bir kent” haline getirmektir. Projenin dışa dönük hedefi ise gaziantep'i marmara ve ege bölgelerine alternatif bir yatırım üssü haline getirmektir.

3.5. Marka şehir projesinin araçları

Marka şehir gaziantep projesi'nin belirlenen amaçlarına ulaşmak için; eşgüdümlü olarak, “eğitim”, “bilgilendirme”, “bilinçlendirme” , “danışmanlık” ve “tanıtım” faaliyetleri sürdürülmektedir.

Bu stratejiler doğrultusunda çeşitli eğitici seminerler, toplantılar düzenlenmekte, afiş, broşür, katalog, internet sitesi gibi çalışmalarla bilinçlendirme ve dışa dönük tanıtım yapılmakta, gaziantep sanayi odası bünyesinde kurulan “marka patent ofisi” ile de danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

3.6. Marka şehrin avantajları

Gaziantep'i türkiye'nin marka şehri yapan özellikler, markalaşma faaliyetlerinin de en önemli itici güçü haline gelmiştir.

“değişime açık girişimci insanlar”ın varlığı, mevcut “sanayi potansiyeli”nin sürekli artan bir gelişim içinde olması, “sektörel yapısının zenginliği” ve şehirde markalaşma yönünde oluşan “ortak irade”, gaziantep'in markalaşma sürecindeki en büyük avantajlarıdır.

Yatırım, ihracat ve fuarcılık alanındaki fiziksel ve somut avantajlar ise şehirn alternatif bir cazibe merkezi olması konusunda son derece önemli olanaklar sağlamaktadır.

Gaziantep'in son dönemde büyük fırsatlar sunan ortadoğu pazarına olan coğrafi hakimiyeti; kara, hava ve demiryolu ulaşım alternatifleri; mersin ve iskenderun limanlarına olan yakınlığı; ürün çıktılarının değerlendirilmesi sürecinde gap bölgesine en yakın sanayileşmiş şehir olması; yıllardan bu yana süregelen köklü bir üretim kültürünün varlığı; bu süreç sonunda oluşan ve sayısı 120 bine yakın kalifiye sanayi işgücü; zengib ürün yelpazesiyle entegre üretim olanağı sağlaması; yan sanayi sektörlerinin gelişmişliği.

Marka Şehir Proje Sunum Dosyasını indirmek için buraya tıklayın.