Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler
• Patent Haklarının Korunması Hk. 551 sayılı KHK
• Markaların Korunması Hk.556 sayılı KHK
• Endüstriyel Tasarımların Korunması Hk. 554sayılı KHK
• Coğrafi İşaretlerin Korunması Hk.555 sayılı KHK
• 551, 556, 554, ve 555 sayısı KHK lerde değişiklik yapılmasına dair 5194 sayılı kanun
Yönetmelikler
• Patent Haklarının Korunması Hakkında Yönetmelik
• Markaların Korunması Hakkında KHK nin Uygulama Yönetmeliği
• Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında KHK nin Uygulama Yönetmeliği
Çoğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında HKH nin Uygulama Yönetmeliği
EPC Uygulama Yönetmeliği
• Tpe Vekil Yönetmelik Dosyası
Tebliğler
• Marka Sınıflandırma Tebliği