TARİHÇE

Odamız Gaziantep'te yerleşik 1146 sanayicinin başvurusu neticesiyle Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 15.08.1989 tarih ve 81173 sayılı kararı ile resmen kurulmuştur.

Kuruluş yılında 280 üyesi bulunan Odamız, 2004 yılının Haziran ayı itibarı ile 1578 üye hacmine ulaşmıştır. Kurulduğu dönemde adeta bir büro görünümünde faaliyet gösteren Odamız, 2001 yılının ortalarında yapmış olduğu proje ve tadilatlar sonucunda 1000 metrekarelik bir alanda 25 personeli, modern servis alanları ve toplantı salonları ile faaliyetlerine devam etmektedir.


ORGANLAR

Odamız, 5590 sayılı kanun çerçevesinde uygulanan seçimler sonucunda 90 kişilik organını belirlemiştir. Odamızda 18 gruba ait 5'er kişiden oluşan Meslek Komiteleri kendi aralarında seçtikleri 2'şer asil üye ile 36 kişilik Meclis, kendi aralarında yaptıkları seçimler sonucunda da 9 kişilik Yönetim Kurulu'nu oluşturmuşlardır.


ODA HİZMET KALİTESİ

 • 5174 sayılı kanundan kaynaklanan görevleri yerine getirmek,

 • Oda hizmetlerinin uluslararası seviyeye gelmesini sağlamak, bu sayede üyelerimize verdiğimiz hizmetlerin kalitesini ve yelpazesini arttırmak,

 • Üyelerimizin ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünün artırılması amacıyla danışmanlık ve diğer çalışmaları yapmak,

 • Üyelerimizin doğru yatırımlar yapabilmelerini sağlamak amacıyla yatırım yönlendirme çalışmaları yapmak,

 • Türkiye'nin batıya ve Gümrük Birliği'ne entegrasyonu kapsamında çalışmalar yapmak, üyelerin bilinçlenmesini sağlamak,

 • KOBİ'lerin ürün ve hizmet kalitelerinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak.


KALİTE VE SERVİS POLİTİKASI

 • Kuruluş kanunumuz ve hedeflerimiz doğrultusunda üyelerimize ve hizmet sunduğumuz halkımıza kaliteli hizmet sunmak temel görevimizdir.

 • Kalitenin sürekli geliştirilmesi için personelimizin eğitim ve motivasyonunun sağlanması ve geliştirilmesinden yanayız.

 • Üyelerimizin hizmetlerimizden memnuniyeti için; iletişime açık ve sürekli gelişmeyi hedef olarak belirliyoruz.

 • Üyelerimizin iç ve dış pazarlarda rekabet gücünün arttırılması için; dünya ve Türkiye’deki gelişmeleri yakından takip ederek hizmetlerimizi; zamanında ve doğru olarak sunmayı taahhüt ediyoruz.

 • Toplumda çevre bilincinin geliştirilmesi, sanayinin çevreyle uyumlu üretim yapması için çalışmalar yapmayı hedefliyoruz.